Isa Is Buried

This story is originally found in The Holy Injil, in the book of Luke, Surah 23 Ayat 50 through 56. Included below is the original text in Greek, followed by a modern English translation. 50 Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων, ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος — 51 οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ … Continue reading Isa Is Buried

Advertisements

Isa Dies

This story is originally found in The Holy Injil, in the book of Luke, Surah 23 Ayat 44 through 49. Included below is the original text in Greek, followed by a modern English translation. 44 Καὶ ἦν ⸃ ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης 45 τοῦ ἡλίου … Continue reading Isa Dies

Isa Is Crucified

This story is originally found in The Holy Injil, in the book of Luke, Surah 23 Ayat 26 through 43. Included below is the original text in Greek, followed by a modern English translation. 26 Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ⸃ ἀπ’ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. … Continue reading Isa Is Crucified

Isa Is on Trial Before Pilate

This story is originally found in The Holy Injil, in the book of Luke, Surah 23 Ayat 1 through 25. Included below is the original text in Greek, followed by a modern English translation. 1 Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον. 2 ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες · Τοῦτον εὕραμεν … Continue reading Isa Is on Trial Before Pilate